تبلیغات
استخدام - استخدام مشهداستخدام 82 نفر در استانداری خراسان رضوی خرداد 90
پنجشنبه 9 تیر 1390

استخدام مشهداستخدام 82 نفر در استانداری خراسان رضوی خرداد 90

• نوشته شده توسط: خبرنگاراستانداری خراسان رضوی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بكارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوزهای شماره 5965/200 مورخ 17/5/89 و 62095/200 مورخ 23/12/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 82 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی – تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرستان های استان خراسان رضوی استخدام می نماید                                                      

شرایط عمومی استخدام :

-          تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی

-          تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

-          التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-          داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه آقایان )

-          عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

-          نداشتن سابقه محكومیت جزائی مؤثر

-          داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام كاری كه استخدام می شوند

-          داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

شرایط اختصاصی استخدام :

- اشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 40 سال برای دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و 45 سال برای دارندگان مدرك دكترا تا آخرین روز مهلت ارسال مدارك می باشد0

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف » داوطلبانی كه در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشكی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب » افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها ، جانبازان از كار افتاده كلی كه قادر به كار نمی باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

ج » فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( 50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی كه حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداكثر سن معاف می باشند

د » داوطلبانی كه به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها
ه‍ » داشتن حداقل معدل 14.5 برای دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دكترا

مدارك مورد نیاز :

- تكمیل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تكمیل گردد )

-تصویر آخرین مدرك تحصیلی

-تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر )

-تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) ، تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم باید قبل از آخرین مهلت ارسال مدارك باشد0

رسید بانكی مبنی بر پرداخت مبلغ 50.000 ریال به حساب جاری 980 خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران بعنوان حق شركت در آزمون های تخصصی و آزمون عملی داوطلبان استخدام (ایثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را می‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف می باشند0

-دو قطعه عكس 4 × 3 جدید ، تمام رخ ، پشت نویسی شده ( یك قطعه عكس روی برگ ثبت نام الصاق شود )

- مدارك دال بر ایثارگری ، معلولین عادی و حسب مورد از مراجع ذیربط

- مدارك دال بر بومی بودن

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

ثبت نام از طریق اینترنت و به نشانی سایت :WWW.Khorasan.ir  انجام می پذیرد0متقاضیان واجد شرایط ، مدارك لازم را به ترتیب یاد شده در پاكت قرار داده و حداكثر تا تاریخ 25/3/1390 با پست سفارسی به نشانی : مشهد – استانداری خراسان رضوی – اداره كل امور اداری و مالی ارسال نمایند0 به مدارك ناقص و یا مداركی كه پس از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود0 ( ملاك تاریخ ارسال مدارك رسید پستی می باشد. )

زمان و محل توزیع كارت :

كارت ورود به جلسه آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 15 و 16/4/1390 در محل استانداری توزیع خواهد شد . همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید . ضمناً نتایج اولیه آزمون پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا دفتر منابع انسانی استانداری خراسان رضوی ( حدوداً دو ماه پس از انجام آزمون ) در پایگاه اینترنتی استانداری به آدرس : WWW.Khorasan.ir اعلام خواهد شد0

موارد آزمون عبارتند از :

الف » آزمون توانمندی های عمومی شامل :

1-       زبان و ادبیات فارسی

2-    زبان انگلیسی عمومی

3-    ریاضی و آمار مقدماتی


4-       فن آوری اطلاعات

5-       معارف اسلامی

6-    اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی كه به تعداد( 100 ) سئوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد0

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود0

ب » ‌آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد0
تذكرات :

1-صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در ‌آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد

تبصره : بومی شامل افرادی می شود كه حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند :

الف » محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام یكی باشد0

ب » حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را در محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام سپری كرده باشد0

ج » فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیكه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان ) با محل جغرافیائی مورد تقاضای استخدامی یكی باشد نیز بومی تلقی می شوند0

توجه : داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارك لازم را به همراه سایر مدارك مورد نیاز ارسال نمایند0

2-    ایثارگران شامل جانبازان ، ‌آزادگان و رزمندگانی كه 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ‌آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود :

2/1- از كل مجوز استخدامی 30 درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان ( 50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی كه حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند و 5 درصد باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد . 25 درصد سهمیه ایثارگران مذكور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد . فرزندان معظم شهدا و جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه از سوی بنیاد مذكور معرفی نشده اند میتوانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تكمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره كسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد0

2/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت0

2/3- ایثارگرانی كه از بنیاد شهید و امور ایثارگران كارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذكور ندارند0

3-    معلولین عادی بومی به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مكتسبه از 3 درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود0

4-    انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداكثر به میزان 3 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی كه حد نصاب آزمون عمومی ( 60 درصد كل نمره آزمون ) را كسب كرده اند ، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد0

5-    كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی صرفاً به منزله تأیید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

6-    كاركنان غیر رسمی بومی دستگاه های اجرایی مذكور در آگهی و همچنین نیروهای بومی شركتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( 2 ) درصد و حداكثر ( 20 ) درصد كل امتیاز در هر یك از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

7-    اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یكسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی بومی و نیروهای شركتی بومی دستگاه اجرایی استخدام كننده در آگهی ، داوطلبان بومی و شاغلین غیررسمی بومی مناطق محروم و دورافتاده برای همان مناطق خواهد بود0

8-    به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذكور در آگهی و همچنین مدارك معادل ( به استثنای دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امكان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد0

9-    مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه ) بایستی به تأیید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.

10-  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حكم استخدامی ، حكم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

11-    انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت
برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایید:

http://www.khorasan.ir/tabid/146/Default.aspx

نظرات()  
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.